Corría o ano 1944 cando no mes de setembro editábase por PENA TREVINCA o nº 1 da CIRCULAR PARA Os SOCIOS que comezaba así:

Reunidos uns cantos afeccionados á montaña, pensamos na posibilidade de organizar unha sociedade que agrupase aos montañeiros e esquiadores dispersos por Galicia. Pronto quedou constituída «PENA TREVINCA» e máis tarde afiliámonos á Federación Española de Montañismo,…. Xa no mes de Abril comezaron cos trámites ante a Federación Española de Montañismo para a inscrición da sociedade.

O impulsor da idea e de levala á realidade foi D. Gonzalo Gurriarán Gurriarán (1904-1975), médico e amante dos deportes de montaña, quen poría todo o seu empeño en dar a coñecer os encantos das montañas de Trevinca e a súa contorna, como queda de manifesto nalgunhas publicacións (Revista Peñalara de 1943).

Anos antes da formación da sociedade, algúns organizadores xa realizaban excursións e corrían as montañas de Trevinca en busca de boas pistas. Contaban con albergues provisionais en Villanueva do Bolo (Vilanova) e en Casayo, ao ser as poboacións máis próximas aos cumes de Trevinca, aínda que xa comezaron por estas datas (1944) coas xestións para a construción dun albergue de montaña.

Contaban cun local social no Barco, situado fronte ao que foi o Hotel Quirós, o cal servía de gardaesquíes e punto de partida para excursións.

O local estaba decorado con carteis de montaña, itinerarios e cartas xeográficas; recibían periodicamente a revista Peñalara e publicacións das das Federacións de Montañismo e Esquí e Boletíns doutras sociedades montañeiras.As actividades de «PENA TREVINCA Montañeiros de Galicia» fanse eco nos xornais O Pobo Galego do 8 de Xuño de 1944, O Faro de Vigo? da mesma data, La Voz de Galicia do 6 de Agosto e outros xornais da prensa da época. Igualmente os Boletíns ou revistas editados pola sociedade serviron de propaganda e divulgación das actividades, publicándose un total de nove números desde setembro de 1944 ata decembro de 1950. Posteriormente, na década dos oitenta publicáronse tres boletíns.

A PRIMEIRA DIRECTIVA:

Cara ao mes de setembro do ano 1944 quedaron aprobados os estatutos da sociedade polos correspondentes organismos oficiais: Por acordo da Federación Española de Montañismo e a proposta da Comisión organizadora, quedou constituída a directiva de «PENA TREVINCA» na seguinte forma:

PRESIDENTE Francisco Neyra Arias Barco de Valdeorras
VICEPRESIDENTES Antonio Villaverde Martínez Vigo
Juan Bautista Castelló Blanchard A Coruña
SECRETARIO Pedro Gurriarán Salgado Barco de Valdeorras
TESOUREIRO Luis Rodríguez Arias Barco de Valdeorras
VOGAIS Eduardo Olano Fernández Ourense
Manuel Alvarez Díaz Madrid
Pedro Urquijo de Landaluce A Coruña
Natalio Abad Díez Vigo

Nos seus escritos, o Presidente da Federación, desexa aos Directivos o maior éxito no noso deporte e promete a colaboración da F.E.M. no labor da nosa sociedade.

(Reprodución da CIRCULAR PARA Os SOCIOS – Ano 1 ? Nº 1, Septbre. 1944, Páx. 3)

Estes pioneiros continuaron co seu labor de divulgación das actividades do Club, realizando os trámites necesarios para que se construíse un refuxio de montañeiros na zona de Trevinca, concretamente en Fonte dá Cova, conseguindo que en setembro do ano 1945 fose unha realidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao cabo de varios anos, en marzo de 1973 produciríase unha escisión na sociedade dando lugar á formación de dous clubs: O Club Pena Trevinca-Barco con sede no Barco de Valedoras e o Club Pena Trevinca-Montañeiros de Galicia con sede en Vigo.

O acta de constitución da nova sociedade asinouse o 3 de Marzo de 1973 con 55 asistentes, co propósito de fomentar e practicar os deportes de montaña, sendo elixido Presidente da Xunta Fundacional D. Gonzalo Gurriarán Gurriarán.

O Club hoxe

O CLUB PENA TREVINCA BARCO é unha Entidade sen ánimo de lucro cuxo obxecto é o fomento e a práctica de actividades deportivas, especialmente as de montaña e neve. Conta na actualidade con preto de novecentos socios repartidos por toda a xeografía española e ata algún residente no estranxeiro, tendo entre os seus asociados personalidades ilustres.

 

O Club dispón dun local social no polideportivo municipal de Calabagueiros, cedido polo Concello do Barco de Valdeorras (Ourense). Tamén conta con instalacións na paraxe de Fonte da Cova, no contorno de Trevinca, termo municipal de Carballeda de Valdeorras, que consisten nun Refuxio de montaña con capacidade para unhas vinte prazas, dotado de auga e electricidade. Tamén posúe un remonte mecánico duns 200 metros para a práctica do esquí . Na mesma zona pódese practicar esquí de fondo ou travesía. Anualmente elabórase un calendario de actividades variadas (de montañismo, esquí e orientación) para os asociados, adecuado a todas as idades.
Para a realización das actividades e o mantemento das instalacións, o Club conta como fontes de ingresos principalmente as cotas dos seus asociados (15 euros anuais para os adultos e 8 euros os infantís) e subvencións.

A XUNTA DIRECTIVA ACTUAL (Asemblea do 17-12-2010):
Cargo, Nome e Apelidos

—————————————————————————–

Presidente: J. Martín Gómez Vidal

Secretario: Pablo Adrián Aller Estévez

Tesoureiro: Manuel G. Gómez Segura

Vogais: Carlos Méndez Fernández

Federico Rodríguez Álvarez

Miguel Ángel Estévez Valle

EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE SOCIOS EN CIFRAS:

MES E ANO Nº DE SOCIOS
SETEMBRO 1944 97
DECEMBRO 1944 145
XULLO 1945 211
DECEMBRO 1945 288
XUÑO 1946 383
XUÑO 1947 489
DECEMBRO 1948 557
DECEMBRO 1949 664
DECEMBRO 1950 882
ANO 1986 ( CO NOVO CLUB) 563
ANO 1989 599
ANO 1990 643
ANO 1994 884
ANO 1998 1002
ANO 2004 974
ANO 2008 905

Historia