Deixamos toda a información sobre o CURSO DE ESCALADA:

«Curso de iniciación á escalada. De 8 anos en adiante (deberán ter cumpridos 8 anos antes do 17/02/2018)

Matrícula: Inclúe 1,5 horas de curso con monitor de escalada, actividades pensadas según nivel e coñecementos. 

Prazas: Teremos un total de 32 prazas que se adxudicarán por rigoroso orde de inscrición e diviranse en grupos de 8 persoas como máximo, dous grupos pola mañá para nenos e dous grupos pola tarde para adultos (os grupos adecuaranse en función dos coñecemetos / habilidades dos inscritos) 

Documentación necesaria para formalizar a inscrición: Fotocopia do DNI do interesado ou libro de familia no que figure a data de nacemento, copia do DNI do titor en caso de ser menor e copia da tarxeta sanitaria do/a neno/a. Os maiores só necesitarán unha fotocopia do DNI. 

Inscricións: Do 15 de Xaneiro ao 15 de Febreiro na oficina do clube (Martes, Xoves e Venres de 20 a 21 horas, chamar ou whatsapp  698 16 22 73). 

Lugar: Pavillón de Calabagueiros o 17 de Febreiro do 2018 (2 grupos pola maña das 10:00 ás 13:00, 2 pola tarde das 16:00 ás 19:00). 

Prezo:  Atento á opción que máis che interese!!!!. 

  • A) menores de 18 anos: 3 euros.
  • B) maiores de 18 anos: 6 euros.
  • Socios do Club Peña Trevinca Barco GRATIS